Stolca zatrzymanie

Oceń przydatność:

     

Choroba Zatrzymanie stolca OPIS: niepełne wydalanie stolca, prowadzące do wytworzenia dużej, zbitej, nieprzesuwalnej masy kałowej w odbytnicy (70%), zagięciu esicy (20%) lub w proksymalnym odcinku okrężnicy (10%); odbytnica i esica poszerzają się pod wpływem masy stolca, który z kolei nie jest wystarczająco plastyczny, aby ulec wydaleniu przez stosunkowo wąski kanał odbytu przy słabym wysiłku defekacyjnym ze strony pacjenta; zaklinowany stolec może mieć postać pojedynczego kamienia kałowego lub składać się z małych, okrągłych cząsteczek kału (grudek kałowych). Wiek: najczęściej u osób powyżej 60 roku życia. OBJAWY:  nietrzymanie stolca, interpretowane jako "biegunka", poposiłkowy ból brzucha, parcie na stolec, kolka, nudności, wymioty, brak łaknienia, utrata masy ciała, odwodnienie, ból głowy, ogólne złe samopoczucie, niepokój, dezorientacja, gorączka do 39,4°C, przyspieszona akcja serca, pospieszenie oddechu, częste oddawanie moczu, nietrzymanie moczu, wyczuwalna masa stolca w dolnym lewym kwadrancie brzucha i w odbytnicy. PRZYCZYNY:  dieta uboga we włóknik, leki (stymulujące leki przeczyszczające, opiaty, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, fenotiazyny, leki obniżające ciśnienie tętnicze, żelazo), neurogenne zaburzenia jelitowe z przyczyn ogólnych lub miejscowych (np. udar mózgu, parkinsonizm, uszkodzenia rdzenia kręgowego), bolesne schorzenia odbytnicy, które wpływają hamująco na zależny od woli akt defekacji (np. szczelina odbytu, guzki krwawnicze), zmiany nowotworowe lub zapalne zawężające światło odbytnicy, niedoczynność tarczycy, hipokaliemia, hiperkalcemia, nadmiar hormonów hamujących czynność przewodu pokarmowego (prolaktyna, endorfiny, glukagon, sekretyna). CZYNNIKI RYZYKA:  przebywanie w zakładach opieki społecznej, schorzenia psychogenne, brak ruchu, brak aktywności, spaczone łaknienie, przewlekła niewydolność nerek; pacjenci po przeszczepie nerki. TRYB LECZENIA: ambulatoryjny. AKTYWNOŚĆ ŻYCIOWA: poleca się wzmożoną aktywność fizyczną. DIETA: bogatowłóknikowa. ZAPOBIEGANIE:  ustalić regularny, stały czas korzystania z toalety, wywołany odruchem żołądkowo-okrężniczym, utrzymywać dietę bogatowłóknikową, zwiększyć aktywność fizyczną, instalować toalety wygodne dla użytkowników, stosować w razie potrzeby hydrofilowe związki śluzowe i koloidalne lub środki zmiękczające stolec, rozważyć wprowadzenie biofeedbacku, "trening jelitowy", okresowo, jeśli są wskazania, wlewki doodbytnicze, okresowo picie glikolu polietylenowego. POWIKŁANIA:  powikłania związane z zaklinowaniem stolca: niedrożność dróg moczowych, nawracające zakażenia układu moczowego, niedrożność jelit, samoistna perforacja okrężnicy, owrzodzenia kałowe, przepuklina, skręt jelit, rozdęcie okrężnicy (megacolon), wypadanie odbytnicy, odma opłucnowa, niedotlenienie, wstrząs hipowolemiczny; powikłania związane z usuwaniem zaklinowanego stolca: posocznica, spadek ciśnienia tętniczego, mechaniczna perforacja, krwawienie, niedrożność pooperacyjna. PRZEBIEG CHOROBY I ROKOWANIE:  łatwo dochodzi do nawrotów zaklinowania stolca, zwłaszcza gdy nie stosuje się zasad profilaktyki, złe rokowanie w przypadkach perforacji z zapaleniem otrzewnej, śmiertelność związana z zaklinowaniem stolca i niedrożnością jest wyższa u małych dzieci i u osób w wieku podeszłym (do 16%).

Polecane definicje o aparatach ortodontycznych na literę Z

Kontakt we Wrocławiu:

[do Ortodoncja we Wrocławiu]

ul. Jordanowska 26

52-403 Wrocław

Telefon: (71) 363-45-97

Aparaty ortodontyczne Wrocław:

Ortodonta dla dziecka, ortodonta Wrocław.