Rozsiane stwardnienie

Oceń przydatność:

     

Choroba Stwardnienie rozsiane OPIS: stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex- SM) to choroba charakteryzująca się nawracającymi (czasami przewlekle postępującymi) ogniskami zapalnej demielinizacji w obrębie istoty białej mózgu i rdzenia; manifestacją kliniczną choroby są wieloogniskowe i zróżnicowane objawy neurologiczne; typowy przebieg - z okresami zaostrzeń i remisji; w niektórych przypadkach przebieg może być ostry lub powoli postępujący; SM jest jedną z najczęstszych przyczyn inwalidztwa u młodych osób. Uwarunkowania genetyczne: czynnik genetyczny zwiększa podatność na zachorowanie. Częstość występowania: 3 przypadki/rok/100 000 mieszkańców. Wiek: początek choroby 16. rok życia. Płeć: występuje częściej u kobiet. OBJAWY:  niezborność, objaw Babińskiego, zaburzenia wzrokowe dotyczące zwykle jednego oka: widzenie za mgłą, podwójne widzenie, upośledzenie wzroku; często pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego, klonusy (trząsy), niezgrabność, dyzartria, labilność emocjonalna, zmęczenie, niedoczulica w okolicy krocza u kobiet, niedowład ręki, niedowład połowiczny, wygórowanie odruchów ścięgnistych i okostnowych, przeczulica, upośledzenie koordynacji ruchów, zaburzenia czucia ułożenia i wibracji, monopareza, zaburzenia gałkoruchowe, parestezje, impotencja u mężczyzn, zaburzenia zwieraczy (częstomocz, zatrzymanie lub nietrzymanie moczu), neuralgia nerwu trójdzielnego. PRZYCZYNY: nieznane. CZYNNIKI RYZYKA:  miejsce zamieszkania w umiarkowanej strefie klimatycznej, pochodzenie z Europy Północnej, przypadki SM w rodzinie. TRYB LECZENIA:  jak najdłużej leczenie w warunkach ambulatoryjnych , długofalowy program rehabilitacji, zwalczanie zakażenia. LECZENIE OGÓLNE:  brak swoistego leczenia; remisje choroby występują samoistnie, dlatego rzetelna ocena wyników leczenia jest niezwykle trudna, wsparcie psychiczne, zachęta do ćwiczeń, dodawanie otuchy zapobiegają poczuciu beznadziejności, terapia zajęciowa, badanie urologiczne, również w razie wszelkich zaburzeń funkcji seksualnych (impotencja jest częstym problemem u chorych mężczyzn), okresowe cewnikowanie pęcherza moczowego (najlepiej wykonane samodzielnie przez pacjenta) w razie niepełnego opróżniania pęcherza (w niektórych przypadkach konieczne jest założenie cewnika na stałe), opieka drugiej osoby w razie zaburzeń poznawczych, fizykoterapia mająca na celu utrzymanie zakresu ruchów i zapobieganie powstawaniu przykurczów. AKTYWNOŚĆ ŻYCIOWA:  w miarę normalna aktywność, unikanie przepracowania i zmęczenia, odpoczynek w okresie rzutu choroby. DIETA: w razie zaparć - dieta bogata w płyny i błonnik. ZAPOBIEGANIE: nie udało się dotąd ustalić skutecznego postępowania zapobiegającego chorobie; należy unikać czynników, które mogą prowokować rzut choroby, szczególnie upałów. PRZEBIEG CHOROBY I ROKOWANIE:  bardzo zróżnicowany, trudny do przewidzenia; około 70% pacjentów prowadzi aktywne życie dzięki długim okresom remisji choroby, może być przyczyną inwalidztwa już w młodym wieku lub doprowadzić do śmierci w ciągu kilku miesięcy od początku choroby, średni czas trwania choroby wynosi 25 lat, u 30% pacjentów kolejny rzut choroby wystąpi w ciągu jednego roku, u 20% w ciągu 5-9 lat, a u 10% w ciągu 10-30 lat.

Polecane definicje o aparatach ortodontycznych na literę S

Kontakt we Wrocławiu:

[do Ortodoncja we Wrocławiu]

ul. Jordanowska 26

52-403 Wrocław

Telefon: (71) 363-45-97

Aparaty ortodontyczne Wrocław:

Ortodonta dla dziecka, ortodonta Wrocław.